ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ceiling"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ceiling

  ความหมายตรงข้ามกับ floor

  แปลว่า เพดาน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า พื้น

  ความหมายตรงข้ามกับ floor

  Listen to voicemalefemale