ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cellar"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cellar

  ความหมายตรงข้ามกับ attic

  แปลว่า ห้องใต้ดิน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ห้องเพดาน

  ความหมายตรงข้ามกับ attic

  Listen to voicemalefemale