EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

forward

N

แปลว่า ตำแหน่งกองหน้า, กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้เล่นกองหน้า

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สนับสนุน, ส่งเสริม

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งต่อ (จดหมาย)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งไปข้างหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, เกี่ยวกับวันข้างหน้า

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ก้าวหน้า, คืบหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า โดยไปข้างหน้า, โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า ตำแหน่งกองหน้า, กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า ประเภท N หมวด N
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า สนับสนุน, ส่งเสริม ประเภท VT หมวด VT
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า ส่งต่อ (จดหมาย) ประเภท VT หมวด VT
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า ผู้เล่นกองหน้า ประเภท N หมวด N
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า ซึ่งไปข้างหน้า ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า ก้าวหน้า, คืบหน้า ประเภท ADV หมวด ADV
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า โดยไปข้างหน้า, โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า ประเภท ADV หมวด ADV
  • forward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ forward แปลว่า เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, เกี่ยวกับวันข้างหน้า ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "forward"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"