Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms blame

Antonyms BLAME ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms BLAME ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms blame

Antonyms BLAME ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. forgive
    ตรงข้ามกับ blame
  2. forgiveness
    ตรงข้ามกับ blame
  3. praise
    ตรงข้ามกับ blame

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms blame"