ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "forgive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    forgive

    ความหมายตรงข้ามกับ blame

    ความหมายตรงข้ามกับ blame

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "forgive"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
forgivenessblame
praiseblame
blamepraise

คำศัพท์ หมวด "blame" เหมือนกับ "forgive"   ได้แก่