ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "forelegs"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    forelegs

    ความหมายตรงข้ามกับ hind legs

    ความหมายตรงข้ามกับ hind legs

    Listen to voicemalefemale