ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "far"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  far

  ความหมายตรงข้ามกับ near

  แปลว่า ไกล

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ใกล้

  ความหมายตรงข้ามกับ near

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "far"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
nearfar
closefar
distantnear
close byfar away

คำศัพท์ หมวด "near" เหมือนกับ "far"   ได้แก่