คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

far

ตรงข้ามกับ near

หมวดหมู่ near 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary far แปลว่า:

 1. ไกล

 2. ไกลๆ

 3. วิทูร

 4. อย่างมาก, มาก

 5. (ระยะทาง) ไกล, ห่างไกล, กว้างไกล

 6. ห่าง

 7. ห่างไกล

 8. ไกล, ห่าง, ห่างไกล

 9. เกิน

 10. (ระยะเวลา) ห่างไกล, ไกล, ห่าง, ยาวนาน

 ภาพประกอบ

 • far

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "far"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่