ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "near"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    near

    ความหมายตรงข้ามกับ far

    ความหมายตรงข้ามกับ far

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "near"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
closefar
farnear
distantnear
close byfar away

คำศัพท์ หมวด "far" เหมือนกับ "near"   ได้แก่