คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

never

ตรงข้ามกับ always

หมวดหมู่ always

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary never แปลว่า:

  1. (adv) ไม่มีทาง, ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน

  2. (aux) ไม่เคย

  3. (adv) ไม่เคย (คำโบราณ)

 ภาพประกอบ

  • never เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน never ตรงข้ามกับ always หมวด always

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

always nadir natural naïve new noisy none now

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "never"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่