ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "never"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    never

    ความหมายตรงข้ามกับ always

    ความหมายตรงข้ามกับ always

    Listen to voicemalefemale