คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

none

ตรงข้ามกับ all

หมวดหมู่ all 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ some

หมวดหมู่ some 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ any

หมวดหมู่ any 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary none แปลว่า:

  1. ไม่เลย, ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย

  2. ไม่มีสักสิ่ง, ไม่มีสักคน

 ภาพประกอบ

  • none
  • none
  • none

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "none"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่