ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "none"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  none

  ความหมายตรงข้ามกับ some

  ความหมายตรงข้ามกับ some

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  none

  ความหมายตรงข้ามกับ all

  ความหมายตรงข้ามกับ all

 • 3/3

  none

  ความหมายตรงข้ามกับ any

  ความหมายตรงข้ามกับ any