คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

now

ตรงข้ามกับ later

หมวดหมู่ later 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ late

หมวดหมู่ late 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary now แปลว่า:

  1. ตอนนี้, ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้

  2. ตอนนี้

  3. เนื่องจาก, ด้วยเหตุที่

  4. ทีนี้

  5. ตอนนี้

  6. เดี๋ยวนี้

  7. ตอนนี้, ขณะปัจจุบัน

 ภาพประกอบ

  • now
  • now

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "now"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่