ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "now"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  now

  ความหมายตรงข้ามกับ late

  ความหมายตรงข้ามกับ late

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  now

  ความหมายตรงข้ามกับ later

  ความหมายตรงข้ามกับ later

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "now"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
earlylate
oncenow

คำศัพท์ หมวด "late" เหมือนกับ "now"   ได้แก่