ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "natural"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    natural

    ความหมายตรงข้ามกับ artificial

    ความหมายตรงข้ามกับ artificial

    Listen to voicemalefemale