ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "new"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  new

  ความหมายตรงข้ามกับ secondhand

  ความหมายตรงข้ามกับ secondhand

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  new

  ความหมายตรงข้ามกับ old

  ความหมายตรงข้ามกับ old

 • 3/3

  new

  ความหมายตรงข้ามกับ used

  ความหมายตรงข้ามกับ used