ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "no"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    no

    ความหมายตรงข้ามกับ yes

    ความหมายตรงข้ามกับ yes

    Listen to voicemalefemale