คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

noisy

ตรงข้ามกับ soft

หมวดหมู่ soft 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ quiet

หมวดหมู่ quiet 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ quiet

หมวดหมู่ quiet 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary noisy แปลว่า:

 1. มี่

 2. มี่

 3. หนวกหู

 4. อึกทึกครึกโครม

 5. อึกทึก, เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ

 6. ครึกโครม

 7. อึกทึก

 8. ระเบ็งเซ็งแซ่

 9. อึงคะนึง

 10. เจี๊ยวจ๊าว

 11. ทรหึงทรหวล

 12. อึง

 ภาพประกอบ

 • noisy
 • noisy
 • noisy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "noisy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่