ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "noisy"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  noisy

  ความหมายตรงข้ามกับ soft

  ความหมายตรงข้ามกับ soft

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  noisy

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

 • 3/3

  noisy

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "noisy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
silencenoisy
talkativesoft
hardsoft
loudsoft