EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

noisy

ADJ

แปลว่า มี่

ตัวอย่าง เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า หนวกหู

ตัวอย่าง บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา

เพิ่มเติม เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู

Posted on by Admin

แปลว่า อึกทึกครึกโครม

ตัวอย่าง นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครมลั่นไปหมด

Posted on by Admin

แปลว่า อึกทึก, เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ

Posted on by Admin

แปลว่า ครึกโครม

ตัวอย่าง นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครม

Posted on by Admin

แปลว่า อึกทึก

ตัวอย่าง กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลง เพราะเสียงอึกทึก

เพิ่มเติม เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม

Posted on by Admin

แปลว่า ระเบ็งเซ็งแซ่

ตัวอย่าง เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ของเด็กๆ

Posted on by Admin

แปลว่า อึงคะนึง

Posted on by Admin

แปลว่า เจี๊ยวจ๊าว

ตัวอย่าง ทุกวันที่สนามเด็กเล่นจะมีเสียงเจี๊ยวจ๊าวของเด็กที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน

เพิ่มเติม เสียงวี้ดว้าดวุ้ยว้ายเพราะตื่นเต้นหรือตกใจเป็นต้น โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก

Posted on by Admin

แปลว่า อึง

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ทรหึงทรหวล

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครึกโครม หมายถึง:

 1. [คฺรึกโคฺรม] ว. อึกทึก, อื้ออึง, ชวนให้ตื่นเต้น, เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย.

พจนานุกรมไทย ทรหึงทรหวล หมายถึง:

 1. [ทอระหึงทอระหวน] (กลอน) ว. เสียงดังปั่นป่วน เช่น ทรหึงทรหวลพะ พานพัด หาวแฮ. (ตะเลงพ่าย).

พจนานุกรมไทย มี่ หมายถึง:

 1. ว. อึกทึก, เสียงแซ่.

พจนานุกรมไทย หนวกหู หมายถึง:

 1. ก. รู้สึกรำคาญหูเพราะเสียงเซ็งแซ่อื้ออึง เช่น เด็ก ๆ เล่นกันเกรียว หนวกหูเหลือเกิน, โดยปริยายหมายความว่า รำคาญ เช่น เธอพูดมากฉันหนวกหูเต็มทีแล้ว. ว. เซ็งแซ่อื้ออึงรําคาญหู เช่น เด็ก ๆ จุดประทัดเล่นกัน เสียงหนวกหูจริง.

พจนานุกรมไทย อึกทึก หมายถึง:

 1. [อึกกะทึก] ว. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ครึกโครม.

พจนานุกรมไทย อึง หมายถึง:

 1. ก. ดัง, เอ็ด, อึกทึก, แพร่งพราย.

พจนานุกรมไทย อึงคะนึง หมายถึง:

 1. ว. เอะอะ, อื้ออึง.

พจนานุกรมไทย เจี๊ยวจ๊าว หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยว ก็ว่า. ว. อาการที่ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยว ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า มี่ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า มี่ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า หนวกหู ประเภท ADJ ตัวอย่าง บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา เพิ่มเติม เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า อึกทึกครึกโครม ประเภท ADJ ตัวอย่าง นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครมลั่นไปหมด หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า อึกทึก, เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า ครึกโครม ประเภท ADJ ตัวอย่าง นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครม หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า อึกทึก ประเภท ADJ ตัวอย่าง กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลง เพราะเสียงอึกทึก เพิ่มเติม เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า ระเบ็งเซ็งแซ่ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ของเด็กๆ หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า อึงคะนึง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า เจี๊ยวจ๊าว ประเภท ADJ ตัวอย่าง ทุกวันที่สนามเด็กเล่นจะมีเสียงเจี๊ยวจ๊าวของเด็กที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน เพิ่มเติม เสียงวี้ดว้าดวุ้ยว้ายเพราะตื่นเต้นหรือตกใจเป็นต้น โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก หมวด ADJ
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า ทรหึงทรหวล ประเภท ADV หมวด ADV
 • noisy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ noisy แปลว่า อึง ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "noisy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"