คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

nonsense

ตรงข้ามกับ sense

หมวดหมู่ sense

EN-TH Dictionary nonsense แปลว่า:

  1. (n) การพูดสิ่งไร้สาระ

  2. (n) เรื่องเหลวไหล

  3. (n) เรื่องไร้สาระ, เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล

 ภาพประกอบ

  • nonsense เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน nonsense ตรงข้ามกับ sense หมวด sense

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

nadir natural naïve never new noisy none now

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "nonsense"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่