ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "always"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  always

  ความหมายตรงข้ามกับ never

  แปลว่า สม่ำเสมอ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ไม่เคย

  ความหมายตรงข้ามกับ never

  Listen to voicemalefemale