คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

always

ตรงข้ามกับ never

หมวดหมู่ never 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary always แปลว่า:

 1. ทุกที

 2. มาโดยตลอด

 3. ไม่วาย

 4. เสมอไป

 5. เป็นนิตย์

 6. อย่างสม่ำเสมอ

 7. เป็นอาจิณ

 8. ยันเต

 9. ตลอดศก

 10. เสมอ

 11. กร่ำ

 12. ทุกครั้ง

 13. ตลอดเวลา, ตลอดไป

 14. เสมอ, เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ

 15. ตลอดปีตลอดชาติ

 16. เรื่อย

 17. อย่างสม่ำเสมอ

 ภาพประกอบ

 • always

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "always"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่