ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fast"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fast

  ความหมายตรงข้ามกับ slow

  แปลว่า รวดเร็ว

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ช้า

  ความหมายตรงข้ามกับ slow

  Listen to voicemalefemale