Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms uncommon

Antonyms UNCOMMON ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms uncommon

Antonyms UNCOMMON ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. common
    ตรงข้ามกับ uncommon
  2. ordinary
    ตรงข้ามกับ uncommon

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms uncommon"