คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

destroy

ตรงข้ามกับ create

หมวดหมู่ create 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary destroy แปลว่า:

 1. ทลาย

 2. ฆ่า, สังหาร, คร่าชีวิต

 3. ทำลาย

 4. มลาย

 5. ทำลาย, ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก

 6. พร่า

 7. ภินท์

 8. ผลาญ

 9. ถอนยวง

 10. ทำลาย, ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง

 ภาพประกอบ

 • destroy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "destroy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่