ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "part"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    part

    ความหมายตรงข้ามกับ whole

    ความหมายตรงข้ามกับ whole

    Listen to voicemalefemale