ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "partial"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    partial

    ความหมายตรงข้ามกับ complete

    ความหมายตรงข้ามกับ complete

    Listen to voicemalefemale