คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

particular

ตรงข้ามกับ general

หมวดหมู่ general 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary particular แปลว่า:

  1. ซึ่งไม่ธรรมดา, ผิดธรรมดา, พิเศษ

  2. จู้จี้, พิถีพิถัน, ช่างเลือก

  3. เฉพาะที่

  4. โดยเฉพาะ, ซึ่งจำเพาะเจาะจง

  5. รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars), องค์ประกอบ

 ภาพประกอบ

  • particular

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "particular"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่