ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "possible"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    possible

    ความหมายตรงข้ามกับ impossible

    ความหมายตรงข้ามกับ impossible

    Listen to voicemalefemale