Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms general

Antonyms GENERAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms general

Antonyms GENERAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. particular
    ตรงข้ามกับ general

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms general"