ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "peace"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  peace

  ความหมายตรงข้ามกับ uproar

  ความหมายตรงข้ามกับ uproar

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  peace

  ความหมายตรงข้ามกับ disturbance

  ความหมายตรงข้ามกับ disturbance

 • 3/3

  peace

  ความหมายตรงข้ามกับ war

  ความหมายตรงข้ามกับ war