ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "patient"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    patient

    ความหมายตรงข้ามกับ impatient

    ความหมายตรงข้ามกับ impatient

    Listen to voicemalefemale