คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

doctor

ตรงข้ามกับ patient

หมวดหมู่ patient 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary doctor แปลว่า:

 1. ดร.

 2. หมอ

 3. ซินแส

 4. แพทย์

 5. ซ่อม, ซ่อมแซม

 6. ดอกเตอร์

 7. แพทย์, หมอ

 8. รักษา, เยียวยา

 9. นายแพทย์

 10. จีนแส

 11. น.พ.

 12. คุณหมอ

 13. ดุษฎีบัณฑิต

 14. รักษา, เยียวยา

 15. ผู้รักษา

 16. ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก

 17. ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง

 ภาพประกอบ

 • doctor

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "doctor"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่