ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "doctor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    doctor

    ความหมายตรงข้ามกับ patient

    ความหมายตรงข้ามกับ patient

    Listen to voicemalefemale