คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

doubt

ตรงข้ามกับ trust

หมวดหมู่ trust 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary doubt แปลว่า:

 1. สงกา

 2. ติดใจ

 3. ศังกา

 4. เอะใจ

 5. สงกา

 6. สนเท่ห์

 7. กินใน

 8. สงสัย, ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ

 9. สงสัย

 10. ข้อสงสัย

 11. เฉลียว

 12. กังขา

 13. กินแหนง

 14. ฉงนใจ

 15. ศงกา

 16. ข้อกังขา

 17. แคลงใจ

 18. คลางแคลงใจ

 19. ความฉงนสนเท่ห์

 20. เคลือบแคลง

 21. ความสงสัย, ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ

 ภาพประกอบ

 • doubt

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "doubt"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่