ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dull"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  dull

  ความหมายตรงข้ามกับ sharp

  ความหมายตรงข้ามกับ sharp

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  dull

  ความหมายตรงข้ามกับ bright

  ความหมายตรงข้ามกับ bright

 • 3/5

  dull

  ความหมายตรงข้ามกับ interesting

  แปลว่า น่าเบื่อ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า น่าสนใจ

  ความหมายตรงข้ามกับ interesting

 • 4/5

  dull

  ความหมายตรงข้ามกับ polish

  ความหมายตรงข้ามกับ polish

 • 5/5

  dull

  ความหมายตรงข้ามกับ shiny

  ความหมายตรงข้ามกับ shiny

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dull"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sharpdull
brightdull
glossydull
bluntsharp
sensationaldull