คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dull

ตรงข้ามกับ sharp

หมวดหมู่ sharp

ตรงข้ามกับ interesting

หมวดหมู่ interesting

ตรงข้ามกับ polish

หมวดหมู่ polish

ตรงข้ามกับ bright

หมวดหมู่ bright

ตรงข้ามกับ shiny

หมวดหมู่ shiny

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary dull แปลว่า:

 1. (v) กร่อย

 2. (adj) ขี้เท่อ

 3. (adj) ขี้เลื่อย

 4. (v) ซบเซา

 5. (v) ซึม

 6. (vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว

 7. (vt) ทำให้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก

 8. (vt) ทำให้ทื่อ, ทำให้ไม่คม

 9. (vt) ทำให้หมอง, ทำให้มัว, ทำให้เก่า

 10. (adj) ทึบ

 11. (adj) ทึ่ม

 12. (adj) ทื่อ

 13. (adj) น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา

 14. (adj) มัว, ขุ่น, หมอง, ทึบ

 15. (adj) สมองทึบ

 16. (adj) หัวทึบ

 17. (adj) เบาปัญญา

 18. (adj) โง่, ทึบ, หัวทึบ

 19. (adj) โฉดเฉา

 ภาพประกอบ

 • dull เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dull ตรงข้ามกับ sharp หมวด sharp
 • dull เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dull ตรงข้ามกับ interesting หมวด interesting
 • dull เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dull ตรงข้ามกับ polish หมวด polish
 • dull เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dull ตรงข้ามกับ bright หมวด bright
 • dull เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน dull ตรงข้ามกับ shiny หมวด shiny

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

bright dangerous dark dense detest difficult disappear displease dusk glossy sensational sharp

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dull"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่