Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms polish

Antonyms POLISH ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms polish

Antonyms POLISH ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. dull
    ตรงข้ามกับ polish

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms polish"