ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "glossy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    glossy

    ความหมายตรงข้ามกับ dull

    ความหมายตรงข้ามกับ dull

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "glossy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sharpdull
brightdull
sensationaldull
dullinteresting

คำศัพท์ หมวด "dull" เหมือนกับ "glossy"   ได้แก่