คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

glossy

ตรงข้ามกับ dull

หมวดหมู่ dull 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary glossy แปลว่า:

  1. ซึ่งเป็นมันวาว, ซึ่งเป็นเงามัน

  2. กระดาษอัดรูปถ่ายที่มีผิวมันเงา

 ภาพประกอบ

  • glossy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "glossy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่