Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms dull

Antonyms DULL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms DULL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms dull

Antonyms DULL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. bright
  ตรงข้ามกับ dull
 2. glossy
  ตรงข้ามกับ dull
 3. sensational
  ตรงข้ามกับ dull
 4. sharp
  ตรงข้ามกับ dull

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms dull"