คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sharp

ตรงข้ามกับ dull

หมวดหมู่ dull

ตรงข้ามกับ blunt

หมวดหมู่ blunt

ตรงข้ามกับ dim

หมวดหมู่ dim

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary sharp แปลว่า:

 1. (adj) คม

 2. (adj) คมกริบ

 3. (adj) คมกล้า

 4. (adj) คมคาย

 5. (adj) ฉลาด, เฉียบแหลม

 6. (adj) ฉับพลัน, กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง

 7. (adj) ฉุนเฉียว, ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง

 8. (adj) ชัดเจน, ชัด

 9. (adv) ตรงเวลา, ตรงเผง, ตรง

 10. (adj) ศิต

 11. (adj) หัวแหลม

 12. (n) เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)

 13. (adj) เฉียบขาด

 14. (adj) เฉียบขาด, ยอดเยี่ยม, ทันสมัย

 15. (adj) เผ็ดร้อน, รสเผ็ด, รสฉุน

 16. (adj) เสียดแทง, แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม

 17. (adj) แหลมคม

 18. (adj) แหลมคม, คม

 ภาพประกอบ

 • sharp เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน sharp ตรงข้ามกับ dull หมวด dull
 • sharp เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน sharp ตรงข้ามกับ blunt หมวด blunt
 • sharp เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน sharp ตรงข้ามกับ dim หมวด dim

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

blunt dull same self-control send silence simple single slow soon succeed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "sharp"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่