ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "blunt"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  blunt

  ความหมายตรงข้ามกับ sharp

  แปลว่า ทื่อ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า คม

  ความหมายตรงข้ามกับ sharp

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "blunt"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sensationalblunt
brightblunt
sharpblunt
dullsharp

คำศัพท์ หมวด "sharp" เหมือนกับ "blunt"   ได้แก่