คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

blunt

ตรงข้ามกับ sharp

หมวดหมู่ sharp 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary blunt แปลว่า:

  1. โฉ่งฉ่าง

  2. ตู้

  3. มู่ทู่

  4. ทื่อ

  5. เท่อ

  6. ทื่อ, ไม่คม, ทู่

 ภาพประกอบ

  • blunt

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "blunt"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่