คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bless

ตรงข้ามกับ curse

หมวดหมู่ curse 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary bless แปลว่า:

  1. อวยพร, อำนวยพร, ให้พร

  2. อำนวยพร

  3. ให้ศีล

  4. ถวายพระพร

  5. ให้พร

  6. ให้ศีลให้พร

  7. ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

  8. ประสาทพร

 ภาพประกอบ

  • bless

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bless"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่