คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

blame

ตรงข้ามกับ praise

หมวดหมู่ praise 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary blame แปลว่า:

 1. ติฉินนินทา

 2. รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น

 3. ครหา

 4. ตำหนิ, ว่ากล่าว

 5. โทษ

 6. พูดว่า

 7. ติเตียน

 8. ถูกตราหน้า

 9. ว้าก

 10. การรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น

 ภาพประกอบ

 • blame

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "blame"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่