ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "praise"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  praise

  ความหมายตรงข้ามกับ blame

  ความหมายตรงข้ามกับ blame

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  praise

  ความหมายตรงข้ามกับ criticize

  ความหมายตรงข้ามกับ criticize

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "praise"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
forgiveblame
forgivenessblame
blamepraise

คำศัพท์ หมวด "blame" เหมือนกับ "praise"   ได้แก่