คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

praise

ตรงข้ามกับ blame

หมวดหมู่ blame 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ criticize

หมวดหมู่ criticize 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary praise แปลว่า:

 1. เชิดชู

 2. ยอ

 3. การสรรเสริญ

 4. สรรเสริญ

 5. กิตติ

 6. คำชม

 7. การยอ

 8. ชมเชย

 9. คำสรรเสริญ

 10. คำสรรเสริญเยินยอ

 11. คำพูดยกย่อง, คำสรรเสริญ

 12. ชมเชย, สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ

 13. คำสดุดี

 14. ยกย่องนับถือ

 15. คำเยินยอ

 16. สดุดี

 17. การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม

 18. อรรจน์

 19. คำยกยอ

 20. เปิดหมวกให้

 21. ชม

 22. ยกย่องชมเชย

 23. เปิดหมวกให้

 24. คำยกย่อง

 ภาพประกอบ

 • praise
 • praise

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "praise"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่