ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "poor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    poor

    ความหมายตรงข้ามกับ rich

    ความหมายตรงข้ามกับ rich

    Listen to voicemalefemale