คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

pollute

ตรงข้ามกับ purify

หมวดหมู่ purify 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary pollute แปลว่า:

  1. ทำให้เป็นมลพิษ, ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน

  2. ทำให้เสียหาย

 ภาพประกอบ

  • pollute

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "pollute"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่