EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

pollute

VT

แปลว่า ทำให้เป็นมลพิษ, ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เสียหาย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • pollute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pollute แปลว่า ทำให้เป็นมลพิษ, ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน ประเภท VT หมวด VT
  • pollute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pollute แปลว่า ทำให้เสียหาย ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pollute"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"