คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

poetry

ตรงข้ามกับ pose

หมวดหมู่ pose 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary poetry แปลว่า:

  1. บทกวี

  2. กวีนิพนธ์

  3. บทกวี

  4. โคลงกลอน

  5. ลักษณะของกวีนิพนธ์

  6. การประพันธ์บทกวี

  7. งานประพันธ์

 ภาพประกอบ

  • poetry

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "poetry"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่