ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "parent"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    parent

    ความหมายตรงข้ามกับ child

    ความหมายตรงข้ามกับ child

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "parent"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
adultchild
childadult

คำศัพท์ หมวด "child" เหมือนกับ "parent"   ได้แก่