ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bright"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  bright

  ความหมายตรงข้ามกับ blunt

  ความหมายตรงข้ามกับ blunt

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  bright

  ความหมายตรงข้ามกับ dim

  ความหมายตรงข้ามกับ dim

 • 3/3

  bright

  ความหมายตรงข้ามกับ dull

  ความหมายตรงข้ามกับ dull

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "bright"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
bluntsharp
sensationalblunt
sharpblunt
dimbright
cloudybright
dullbright