ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "break"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  break

  ความหมายตรงข้ามกับ restore

  ความหมายตรงข้ามกับ restore

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  break

  ความหมายตรงข้ามกับ fix

  ความหมายตรงข้ามกับ fix

 • 3/3

  break

  ความหมายตรงข้ามกับ repair

  ความหมายตรงข้ามกับ repair