คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

courageous

ตรงข้ามกับ cowardly

หมวดหมู่ cowardly 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary courageous แปลว่า:

  1. กล้าหาญ, เก่งกล้าสามารถ

 ภาพประกอบ

  • courageous

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "courageous"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่