ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cowardly"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cowardly

  ความหมายตรงข้ามกับ brave, courageous

  แปลว่า อย่างขี้ขลาด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า กล้าหาญ

  ความหมายตรงข้ามกับ brave, courageous

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cowardly"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
courageouscowardly
bravecowardly
afraidbrave