คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

cowardly

ตรงข้ามกับ brave, courageous

หมวดหมู่ brave, courageous 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary cowardly แปลว่า:

  1. ขี้ขลาด

  2. ตาขาว

  3. ตาขาว

  4. ภีรุกชาติ

 ภาพประกอบ

  • cowardly

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "cowardly"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่