คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

boring

ตรงข้ามกับ exciting

หมวดหมู่ exciting

ตรงข้ามกับ interesting

หมวดหมู่ interesting

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary boring แปลว่า:

  1. (n) การขุดน้ำมัน, การเจาะน้ำมัน

  2. (n) การเจาะ, การขุด

  3. (adj) น่าเบื่อ

 ภาพประกอบ

  • boring เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน boring ตรงข้ามกับ exciting หมวด exciting
  • boring เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน boring ตรงข้ามกับ interesting หมวด interesting

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy exciting interesting

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "boring"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่