คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bottom

ตรงข้ามกับ top

หมวดหมู่ top

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary bottom แปลว่า:

  1. (n) ก้น

  2. (n) ก้น, ตูด

  3. (n) ฐาน, ก้น, ปลาย

  4. (n) ตูด

  5. (adj) ต่ำสุด

  6. (n) ท้าย

  7. (n) ส่วนที่ลึกที่สุด, ก้น, ส่วนต่ำที่สุด

 ภาพประกอบ

  • bottom เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน bottom ตรงข้ามกับ top หมวด top

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy top

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bottom"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่